DEN PROFESSIONELLA PHOTIZON FÖR DJUR

Photizo ®641 professionell terapeutisk ljusenhet med förprogrammerade, unika och effektiva doser av nära infrarött och rött LED-ljus, för djur.

Photizo® professional har inbyggda behandlingsprogram för några av de vanligaste problemen som har visat sig ha stor nytta och är effektiva för terapeutisk phototerapibehandling.