VI ÄLSKAR
PHOTIZO VETCARE

Photizo Vetcare är utformad för att behandla husdjur, stora boskap och hästar. Det lindrar smärta och stimulerar cellerna att reparera och läka. Photizo minskar svullnad och inflammation och stimulerar immunsystemet i akuta traumatiska tillstånd.

 

Photizo Vetcare är särskilt effektivt vid behandling av kronisk smärta och inflammatoriska tillstånd i samband med artritiska tillstånd och överanvändningsskador hos djur.