BETTER LIFE WITH LIGHT

Photizo Light Therapy-apparater utnyttjar helande kraften hos rött och infrarött ljus vid specifika våglängder som bevisats vara effektiva för att påskynda naturlig läkning av kroppen. Den minskar svullnad och inflammation, stimulerar immunförsvaret och lindrar smärta. Celler som är skadade kan faktiskt föryngras av rött och infrarött ljus.